Programy zajęć realizowanych w Pracowni Dydaktyki Fizyki

Regulamin Pracowni [więcej:]

W Pracowni Dydaktyki Fizyki są realizowane omówione poniżej zajęcia regularne ze studentami:

[1] Pracownia dydaktyki fizyki (I) [więcej:]
Prowadzący zajęcia: doc. dr Krystyna Sujak-Lesz, doc. dr Leszek Ryk
Spis ćwiczeń [więcej:]

[2] Pracownia dydaktyki fizyki (II) [więcej:]
Prowadzący zajęcia: doc. dr Krystyna Sujak-Lesz, doc. dr Leszek Ryk
Zajęcia [1] i [2] realizują studenci zdobywający przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na specjalizacji nauczycielskiej lub w ramach kształcenia modułowego.

Miejsce zajęć Pracownia dydaktyki fizyki (I) oraz zajęć Pracownia dydaktyki fizyki (II) w strukturze kształcenia nauczycieli fizyki w Uniwersytecie Wrocławskim [więcej:]

[3] Pracownia problemów fizycznych [więcej:]
Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Greczyło, dr hab. Grażyna Antczak, dr hab. Ewa Dębowska, prof. UWr, dr Tomasz Pabisiak
Zajęcia realizują studenci kierunku Informatyka stosowana.
W roku akademickim 2015/2016 studenci Informatyki stosowanej podczas zajęć realizowanych w Pracowni Dydaktyki Fizyki rozwiązywali wybrane problemy z listy Turnieju Młodych Fizyków (IYPT 2016) [więcej:]

[4] Pracownia szkolnego eksperymentu fizycznego [więcej:]
Prowadzący zajęcia: doc. dr Krystyna Sujak-Lesz, doc. dr Leszek Ryk
Zajęcia realizują studenci Wydziału Nauk Biologicznych specjalizacji nauczycielskiej nauczanie przyrody
Spis ćwiczeń [więcej:]