PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

 
 
 


Kontakt:
Jan Górski
specjalista naukowo-techniczny,
posiada uprawnienia do nauczania fizyki w szkole
(71) 375 9335
pragur@ifd.uni.wroc.pl

Kartka z historii Pracowni Dydaktyki Fizyki [więcej:]
Okno na świat [więcej:]